Teorie Taichi

Taichi a dlouhověkost

Taichi a dlouhověkost

Jak dosáhnout zdravého a dlouhého života?
A nebo kultivace dechu sváděním čchi do tan-tienu.

Lao-c´ si přál, aby lidé dosáhli zdravého, dlouhého života. Jeho principy se zakládali na dýchání čchi, na kultivování těla shromaždováním čchi v tan – tienu. Pokud budete toto umění cvičit dostatečně dlouho, skutečně můžete dosáhnout vysokého věku a pevného zdraví.

Když jste rozrušeni, začne vám srdce bít rychleji. Když polknete čchi do tan – tienu a necháte chodidla pevně na zemi, ztišíte se, vaše vnitřní orgány se dostanou do určité harmonie a to prospěje vašemu zdraví.

Vedle kultivace čchi sváděním do tan – tienu je ještě několik dalších důležitých bodů.

Za prvé, nepohybujte se příliš rychle. Můžete namítnout – co když přecházím ulicí a najednou se proti mne vyřítí auto. Uskočíte rychle dopředu, ale řidič v téže chvíli strhne vozidlo stranou, aby se vám vyhnul, a vy se mu vrhnete rovnou pod kola. Kdyby jste šli dál stejně pomalu jako předtím, měl by šanci vás objet. Takže – nepohybujte se příliš rychle a za všech okolností zachovejte klid a vyrovnanost.

Za druhé, nepospíchejte příliš se změnou oblečení, když se zdá, ze přichází jiné roční období.
Když se v zimě náhle oteplí, lidé odkládají kabáty a chodí jen v košili. Čchi země je ale dosud studené a je velmi pravděpodobné, že lidé onemocní. Totéž platí, když se v létě náhle ochladí.

Za třetí. Nepřejídejte se. když máte hlad, nejezte příliš rychle, nehltejte, jinak si ublížíte. Jezte pomalu a přestaňte, když máte ještě trochu hlad.

Za čtvrté Lao-c´ říká, že máme být v souladu se zářícím světlem, ale i prachem. S tím nejvyšším i s tím nejnižším. Dnes však mnoho lidí žije s tímto principem v rozporu. Chtějí jít vlastní cestou, chovat se podle svého, odlišovat se. Lepší je, ale být v souladu se svým okolím.

Za páté. Láska. Když Konfucius hovořil o lásce, měl mysli vztah manžela a manželky, muže a ženy – ne muže a žen. Pokud muž a žena naleznou pravou lásku, přilnou k sobě na celý život. Někteří lidé berou lásku příliš na lehkou váhu. Jen tak si pohrávají a o pravé lásce nevědí nic. Utrácejí svůj život příliš lacino, ale po čase je začne opouštět zdraví a jejich život zanedlouho skončí.

Čerpáno z knihy, Wolfe Lowenthal, Nic vám netajím, Profesor Čeng Man – čching a jeho tchaj – ti čchuan, (tai chi chuan), čti tai či čuan, str. 151.

Tai Chi a bojové umění, Tai Chi a učitel.

Tai Chi a bojové umění, Tai Chi a učitel.

 Základním pilířem tai chi je koordinovat svoje pohyby a stabilitu. Tai chi má hodně úrovní i učitelů, ale toto by měl být vždy základ. Pokud je cvičení Tai chi praktikováno správně, dokáže odhalit všechny skryté tělesné problémy. Jen z instruktážního videa se ale správnému vyvážení nikdo nenaučí, často jsem svědkem toho, jak si při něm lidé spíše jen poškozují klouby. 

 Tai Chi vás v neposlední řadě naučí i to, co už mnozí z nás zapomněli nebo s tím mají problém, pohybovat se tak, aby pohyb zpevňoval, nebo dokonce uzdravoval tělo.

 Kromě toho můžete taichi použít i při sebeobraně. Jeho principy jsou obdobné jako většina ostatních bojových umění, ale nespoléhají pouze na fyzickou sílu. Taichi používá proti tvrdému ataku měkké obrany, jakési poddajnosti, nebo dokonce jemnosti k přemožení nebo odražení hrubé síly. Čím více cvičíte, tím lepším se stanete. Tato obranná schopnost na rozdíl od jiných bojových technik s věkem navíc sílí místo toho, aby se oslabovala. Protože je ale bojová teorie tai chi mnohem hlubší a důkladnější, osvojení vysoké úrovně bojové způsobilosti zabere delší čas. Z toho důvodu je právě velmi důležité vedení zkušeným mistrem nebo učitelem, který v drtivé většině případů šetří řadu let bloudění a jinak prakticky neužitečného cvičení bez ohledu na jeho délku nebo pravidelnost. Netvrdím, že knížky o taichi jsou psány špatně, ale bezprostřední zkušenost vám nenahradí. Problém může nastat i s chápáním pouhých termínů. Pokud vám někdo nevysvětlí, co přesně znamená v taichi zaujmout pozici, přenést váhu ze svalu do svalu, uvolnit pas, atd. sami se to prakticky nemáte šanci naučit. Naše nakladatelství Temple vydalo knihu Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan Yang), čti taiči čuan jang,  Tradiční styl Yang  a k uvedené knize i   DVD se stejným názvem Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan Yang),  ale i tak zastávám názor, že s učitelem lze dosáhnout nejlepší výsledky. Pod vedením správného učitele ušetříte čas a  zabráníte poškozování svého těla.

 Ing. Jozef Čulák

Přepis pojmu Tai chi chuan transkripce

Přepis pojmu Tai chi chuan

 Česká a mezinárodní transkripce Taichi

Tchaj-ťi-čchüan Tenhle přepis naleznete na straně 9, v knize Tajná předání rodiny Jangů, autoři překladu z anglického originálu Miroslav Krůta a Gabriela Zoubková.Poznámka: Písmeno ü je použito z německého jazyka, z důvodu co nejvěrnějšího se přiblížení čínské výslovnosti.
Tchaj-ťi čchüan Tchaj ťi čchüan, s pomlčkou,Tchaj ťi čchüan, bez pomlčky
Tchaj-ťi čchűan Tento přepis je uveden v knize Umění tchaj-ťi čchűan, autor Vít Vojta.V uvedené knize autor používá v názvu „ű“, jak sám uvádí, využívá tradiční čínský přepis, který je pro českého čtenáře velmi dobře čitelný a téměř přesně vystihuje čínskou výslovnost. Termín tchaj-ťi je ve srovnání s Wade-Gilesovým anglickým přepisem  t´ai-chi pro domácího čtenáře nesrovnale výstižnější. Žádný anglický mluvčí není schopen bez teoretické znalosti anglického přepisu přečíst výraz t´ai-chi bezchybně, zatím co každý Čech přečte tchaj-ťi tak, jak je psáno, tedy dobře. Není tedy v pořádku nechat si pouštět do češtiny zkomoleninu tai-či, jako již nikdo z nás neříká lední hockey …
 tchajti Název bez transkripce lze použít například jako název domény: tchajti.cz.
Tchaj ťi Tchaj ťi čchüan, zkráceně
Tai Ji Quan Mezinárodní přepis použit v knize „Tai Ji Quan Otázky a odpovědi“,kterou přeložil Zdeněk Kurfürst, 2005(autor  Chen Wej-ming, 1929)
Tai-Ji Quan Tai Ji Quan, s pomlčkou
Tai-Ji Tai Ji Quan, zkráceně
Tai Ji Tai Ji Quan, zkráceně
Taiji Tai Ji Quan, zkráceně
T´ai chi Ch´uan mezinárodní přepis podle Wade Gilese
T´ai chi T´ai chi Ch´uan, zkráceně
Tai chi Chuan Mezinárodní přepis, anglický jazyk, například v knize Practical use of  Tai chi chuan (Its applications & Variatons), autor Yeung (Yang) Sau Chung , Boston, USA, 1976.Poznámka: Není český  překlad knihy.
Tai-chi Chuan Tai-chi Chuan s pomlčkou
Tai chi Tai-chi Chuan, zkráceně
Tai-chi Tai-chi Chuan, zkráceně
Taichi Tai-chi Chuan, zkráceně
Taiči Naleznete v knize Taiči, kterou přeložila z anglického originálu do českého jazyka Margit Burešová, Votobia, 1996 (autor Paul Crompton, 1990)Také v knize Taiči, autoři Alois a Jarmila Koneční, Votobia , 2000
Tajči Lze se setkat v článcích na internetových stránkách, v časopisech apod.

Taichi Chuan a literatura

Taichi Chuan a literatura

Taichi Chuan / Tchaj Ťi čchüan v literatuře

 (rok vydání, název, název v češtině, autor, překladatel, nakladatelství)

1925  Tai Ji Quan Shu / Taichi Chuan Shu, Umění Tajči čuan, autor Chen Wei-ming .

1928 Tai Ji Jian / Taichi Chuan Jian, Meč Tajči, autor Chen Wei-ming.

1929 Tai Ji Quan Da Wen / Taichi Chuan DaWen, Otázky a odpovědi o Tajči čuan, autor Chen Wei-ming. 

1931 Tai Ji Quan Shiyongfa / Taichi Chuan Shiyongfa, Použití metod Tajči čuan, autor Yang Cheng-fu. 

1934 Tai Ji Quan Tyiong Quanshu / Taichi Chuan Chuanshu, Esence a aplikace Tajči čuan, autor Yang Cheng-fu.

Další knihy o Tai chi chuan  /  Tchaj Ťi čchüan:

1981/2005, T´aichi ch´uan: A Simplified Method  of Calisthenics for Health and Self Defence, Tchaj-ťi čchüan: Zjednodušena metoda cvičení pro zdraví a sebeobranu, aurtor Čeng Man-čching, přeložili Milena a Jan Jeřábkovi, Argo

1983/2003, T´ai-chi Touchstones:Yang Family Secret Transmissions, Prubířské kameny: Tajná předání rodiny Jangů, překlad z čínštiny Douglas Wile, přeložili Miroslav Krůta a Gabriela Zoubková, Argo

1990/1996,  The elements of Tai chi, ( Taiči), autor Paul Crompton, přeložila  Margit Burešová, Votobia

1991/2005,  There are no secrets, Nic vám netajím, autor Wolfe Lowenthal, překlad Milena a Jan Jeřábkovi,  Argo

2000,  Taiči, autoři Alois a Jarmila Koneční, Votobia

2002, Tai Ji Quan Tradiční styl YANG, autor Zdeněk Kurfürst, Temple

Přehled bude průběžně doplňován …

Vznik Taichi / Tchaj Ťi (čti tajči)

 Vznik Taichi, Tai chi, Taiji, Tai Ji, Tchaj Ťi původ taichi (čti tajči)

Výuka bojových umění pocházi ze dvou škol ze Šao-linu a Wu-dangu. Až do dnešního dne zůstávají oba styly odděleny. Ten, který vznikl v kláštere Šao-lin, v sobě zahrnuje velké množství různých systémů. Totéž lze říci i o stylu, který se vyvinul v horách Wu-dang.

Tai chi chuan patří k takzvaným vnitřním Wudangským stylům a liší se od vnějších stylů.

Zakladatelem  umění Taichi Chuan byl Zhang  San-Feng (Chan San-feng), žijící za dynastyie Song.

Většina stylů Taichi Chuan dnes vycházi z interpretace Yang Lu chana.

Další podrobnosti naleznete v knihách starých mistrů, zejména z rodiny Yang: “ Tajná předání rodiny Jangů“ , „Tai Ji Quan, Otázky a odpovědi, a v dalších titulech.

Definice Taichi chuan (čti tajči čuan)

Definice Tai chi chuan, jiný přepis  Tai ji Quan (čti Tajči čuan)

Přepis pojmu Taichi

 Pojem Taichi již dnes zná, a nebo alespoň o něm již slyšel téměř každý. Horší je to již  s jeho  správným napsáním, například, když chceme použít slovo Taichi třeba při hledání nějaké bližší informace o tomto fenoménu na internetu. Přepisy do české, ale i anglické literatury z čínského originálu se různí.

Můžete se setkat s těmito názvy:

Tchaj-ťi-čchüan, Tai-Ji Quan, Taiji Quan, Tai-chi chuan, Taichi chuan ale i Taiči Čuan, nebo Tajči Čuan. Při zkráceném použití Taichi, Taiji, Tajči, Taiči.  Všechny tyto způsoby označení hovoří o tomtéž souboru cvičení. Překlady do českého jazyka pocházejí převážně z anglických textů, proto se nejčastěji můžete setkat s použitím názvu Taichi Chuan, nebo Tai-chi Chuan (čteme tajči čuan).

Obsah pojmu Taichi

Taichi – překládá se jako „svrchovaný princip“, takže dostaneme pro Taichi chuan naprosto pyšný netaoistický název „svrchovaný zápas“.

 Lepší překlad „velká dualita“, nepomíjející princip vesmíru. Velká dualita je představovaná póly jin a jang. Jin mužské, pozitivní a  jang ženské negativní. Chuan je doslova pěst, box nebo systém sebeobrany.

Takže Taichi chuan můžeme přeložit jako „systém sebeobrany, založený na principu velké polarity“.

Pramen: Nic Vám netajím.

Další definice. Taichi chuan (čti tajči čuan)

 Taichi chuan  se také vysvětluje jako „Nejzazší vymezení“ se rodí z Wu–či (nekonečno) a je matkou jin a jang.              Ne-činnost je Wu-ti činnost je Taichi. Když se v prázdnotě rozhýbe čchi, zrodí se Taichi (tajči), jež se okamžitě rozdělí na jin a jang, neboť v sobě zahrnují všechny ostatní jevy. Jejich vzájemné vytváření a vzájemné ničení vytváří změny. Taichi se rodí z Wuči a je matkou jin a jang …

Pramen: Další podrobnosti najdete v knize „Tajná předání rodin Jangů…“